هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است

کیفیت هوای اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز یکشنبه شانزدهم شهریور با میانگین 69 در وضعیت سالم ثبت شد .

به گزارش«پارما» شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد 86 ، خیابان استانداری روی عدد 65 ، بزرگراه خرازی روی عدد 74 ، خیابان پروین روی عدد 74 و خیابان رودکی روی عدد 59 و خیابان دانشگاه 57 (AQI) گزارش می‌شود .

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر با میانگین 76 ، کاشان با میانگین 68 ، مبارکه با میانگین 70 و شاهین شهر با میانگین 61 (AQI) در وضعیت سالم است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است .

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات