جلوگیری از فعالیت یک واحد آلوده کننده محیط زیست در شهرستان مبارکه

جلوگیری از فعالیت یک واحد آلوده کننده محیط زیست در شهرستان مبارکه

جلوگیری از فعالیت یک واحد آلوده کننده محیط زیست در شهرستان مبارکه

از ادامه فعالیت توام با آلودگی یک واحد آلوده کننده محیط زیست در شهرستان مبارکه جلوگیری بعمل آمد .

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه، یک واحد تولید پودر پی وی سی از ضایعات لوله های پولیکا در شهرستان مبارکه که به دلیل عدم فیلتراسیون مناسب و مجاورت با اماکن مسکونی آموزشی، موجب آلودگی هوا و نارضایتی ساکنین منطقه را فراهم ساخته بود شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

پس از پیگیری های بعمل آمده به استناد مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد 12و 14 قانون هوای پاک و ماده 688 قانون مجازات اسلامی، از ادامه فعالیت توام با آلودگی واحد مذکور جلوگیری به عمل آمد.

همچنین مراتب جهت رسیدگی کیفری به عملکرد مدیریت آن واحد متخلف تا زمان انتقال کارگاه مذکور به شهرک های صنعتی مصوب تحت بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات