550 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهیدبابایی انجام شده است

550 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه شهیدبابایی انجام شده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، حیدری با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در مرداد ماه امسال اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در مرداد ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره در ناحیه شهری شهیدبابایی انجام داده است.


وی افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.


معاون فنی و عمرانی منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها مرداد ماه امسال در ناحیه شهری شهیدبابایی 550 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.


حیدری خاطرنشان کرد: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبرو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات