جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای آشخانه و فاروج یکشنبه 16 شهریور 99

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای آشخانه و فاروج یکشنبه 16 شهریور 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات