گزارش تصویری جلسه کمیسیون ماده 5 بجنورد 16 شهریور 99

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات