نظارت بر مصرف برق بيش از هزار ساختمان اداري در سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق سمنان، معـاون فـروش و خدمات مشتـركين شركت توزيع بـرق استان سمنان از بازديد يك هزار و 129 ساختمان اداري مربوط به دستگاههاي اجرايي اين استان، باهدف كنترل و نظارت برمصرف برق ادارات خبر داد.
محمدرضا لشكري با اشاره به اينكه اين طرح در بازه زماني يكم تيرماه تا 31 مـردادمـاه سال جاري به اجـرا درآمده بيان داشت: در مدت زمان قيد شده، از 369 فقره اشتراك اداري در سمنان، 193 دستگاه اجرايي شاهرود، 96 مشترك اداري دامغـان، 155 اشتـراك اداري گرمسـار وايـوانكي، 102 مشتـرك مهديشهـر، 62 دستگـاه اجـرايي سرخـه، 70 مشترك اداري ميامي، 49 فقره اشتـراك اداري آرادان و 33 مشترك شهـر بسطام، از سوي ضابطان مديريت مصرف اين شركت بازديد به عمل آمده است.
وي افزود: تكميل فـرمهاي بازديـد از دستگاههاي اجـرايي، بررسي و شناسايي ظرفيتهاي صرفه جويي انرژي الكتريكـي در سـاختمان و راهنمـايي و توصيـه هاي لازم به منظـور اصلاح و بهينه سازي موارد مشاهده شده، به عنوان مهمترين اقـدامات در اين بازديدها به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: كاهـش مصرف انرژي الكتريكي، بهسازي مصرف برق دستگاه هاي اجرايي و ادارات استان در فصـل تابستـان به ويژه در ساعات اوج مصرف و كاهش پيك بار تابستاني، از جمله اهداف اجراي اين طرح محسوب مي شود.
لشكري يادآور شد: در راستاي اين طرح، 533 فقره اشتراك اداري ديماندي از طـريق نرم افـزار پـايش به وسيله كارشنـاسان اين شركت مورد بررسي قرار گرفته و براي 10 فقره اشتراك پرمصرف اداري كه پس از اتمام ساعت كاري كاهش مصرف نداشتند، نامه اخطار صادر و ارايه شده است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات