تخلفات شهری (۱)

تخلفات شهری (۱)

شهریار تبریز: تخلفات شهری مجموعه مواردی هستند که علاوه بر نقض حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهر را دچار اخلال کرده و موجب آسیب رسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی آن می گردند و معضلات و مشکلات عدیده ای را پدید می آورند.

وظیفه بخش تخلفات شهرداری شناخت و معرفی تخلفات شهری و آموزش شهروندان در این زمینه است. هنگامی که شهروندان حوزه یک شهر، خود را در برابر فضای شهرشان مسئول بدانند و آسیب هایی که سلامت این شهر را تهدید می کند بشناسند و در رفع آنها بکوشند می توان از شهری بدون تخلف سخن گفت.

از آنجایی که پیش شرط اولیه برای رعایت قوانین و مقررات شهری آشنایی با تخلفات و قوانین مرتبط با آن می باشد در این مجموعه به بیان نمونه های تخلفات شهری و قوانین مربوطه و همچنین ارائه پیشنهادات لازم برای رفع موارد تخلف در سطح شهر پرداخته شده است.

آرمان هر شهروند داشتن شهری بدون تخلف است که هر فرد با احساس مسئولیت و رعایت قوانین مربوطه می تواند گامی مؤثر برای تحقق این آرمان بردارد.

اگرچه مراعات حقوق شهروندان و مواظبت بر ایجاد مزاحمت دشوار است لیکن دستور و ادب اسلامی چنین اقتضا می کند و گاهی باید باید خود را محدود ساخت تا سلب آزادی از دیگران نشود و گاهی باید تحمل نمود تا دیگران در آسایش باشند.

برگرفته از کتاب فرهنگ شهروندی/ راهنمای تسهیل گران/ پایه دوازدهم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات