نقشه کشی ساختمان چه مراحلی دارد؟

و دستور نقشه باید به مناطق شهرداری و یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه نمود و مدارک مالکیت ملک و مالک و همچنین تسویه حساب عوارض شهرداری را ارائه نمود. طرح نهایی و تائید شده در نقشه‌های فاز یک، برای تهیه مراحل بعد استفاده می‌شود. . تمامی این نقشه‌های نیز که ویژگی‌های آنها بسته به متراژ و مشخصات زمان و دستور نقشه با هم تفاوت هایی دارد، پس از محاسبه و طراحی بایستی به دفاتر خدماتی شهرداری ارسال و تایید شوند. طراحی بر اساس دستور نقشه یا فرم اطلاعات احداث بنا شهرداری و طرح تفصیلی از طراح صاحب صلاحیت درخواست طراحی را نماید که در قالب یک یا دو برگ حاوی اطلاعات زیر به مالک توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر شهرداری تحویل می‌شود. دستور نقشه بنا بر درخواست کتبی مالک و یا وکیل قانونی وی پس از طی گردش اداری و تائید بخش دارند، مهمترین قسمت در تهیه نقشه‌های شهرداری و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات