یک کارشناس شهرسازی تشریح کرد: تلفیق سبک‌ها درمعماری امروز صحیح است؟

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه معماری شهری ترکیبی از معماری سنتی و مدرن است؛ اما بر عرضه معماری سنتی بیشتر تاکید شده است، گفت: در طراحی مدرن باید بدانیم به دنبال چه چیزی هستیم و در راستای آن از مصالح و تکنولوژی جدید استفاده کنیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات