کارت اعتباری کارگران فراموش شد

کارت اعتباری کارگران فراموش شد

http://www.bananews.ir/با گذشت ۲۰ ماه از مصوبه واگذاری کارت اعتباری ۱٫۵میلیون تومانی خرید کارگران در شورایعالی اشتغال، تاکنون غیر از واگذاری نمادین به ۱۳نفر در اردیبهشت ماه امسال؛ هیچگونه اقدام دیگری صورت نگرفته است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، اسفند ماه ۸۸؛ شورای عالی اشتغال مصوب کرد که برای حمایت از خانوار کارگران و افزایش قدرت خرید آنان، همچنین حمایت و تقویت تولیدات داخلی و بنگاه های کشور طرح واگذاری کارت اعتباری خرید ۱٫۵ میلیون تومانی برای کارگران و کارمندان اجرا شود.

قرار بود این کارت ها در اقساط بلندمدت و با نرخ سود تسهیلات قرض الحسنه به میزان ۴ درصد به میلیون ها کارگر واگذار شود. همچنین ایجاد فروشگاه های مشخص و فراهم کردن امکان استفاده از این کارت ها نیز موارد دیگری بوده است که در همان زمان مطرح و یا پیشنهاد شد.

با این حال، طی ۲۰ ماه گذشته از تصویب این طرح فقط گروه هایی از کارمندان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی توانسته اند از این امکان برخوردار شوند و هدف اصلی که حمایت از جامعه حدود ۱۰ میلیون نفری کارگران بوده است، گم شد.

بر پایه این گزارش، طی کمتر از ۲ سال گذشته صرفا چند اقدام در حوزه کارگری انجام شده است که تاکنون هیچ یک از اقدامات صورت گرفته نتوانسته است منجر به آغاز واگذاری گسترده و رسمی کارت های اعتباری به کارگران شود.

وابستگی مستقیم مصوبه شورای عالی اشتغال به حمایت بانک ها در تامین منابع اعتباری، خود مسئله دائمی و همیشگی در باب اینگونه طرح ها است که با وجود تاکیدات فراوان صورت گرفته نتوانسته است بانک ها را مجاب به همراهی جدی با این برنامه کند.

در مدت زمانی که از مصوبه شورای عالی اشتغال می گذرد یک تعریف نحوه استفاده از ابزارهای بانکی، یک انتقال مسئولیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صنعت، معدن و تجارت و یک واگذاری نمادین به ۱۳ کارگر در هفته کارگر امسال (اردیبهشت ماه) انجام شد.

به عبارتی ۲۰ ماه از تصویب یک طرح صرفا به تعریف ابزار مالی عقد مرابحه از سوی سیستم بانکی برای تامین منابع لازم اجرای طرح واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران، اعلام اجرای این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بیان برخی مسائل دیگر از جمله مشخص نبودن تعداد کارگران و لزوم ارائه لیست و از این دست مسائل گذشت.

اما آنچه که مهم است برای اجرای این مصوبه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. به نظر می رسد مسائل مربوط به تامین مالی بانک ها و همچنین چگونگی اخذ تضامین از جامعه کارگری ۲ دلیل محکم و قوی در متوقف شدن پروژه باشد که دلیل اولی به صورت بالقوه قوی تر است.

خود موضوع چگونگی اخذ تضمین بازپرداخت منابع بانکی ناشی از واگذاری طرح نیز یکی از مسائل مهمی بوده است که همواره از ابتدای اعلام این مصوبه تاکنون مطرح و به عنوان یک مشکل از آن یاد شده است.

اینکه کارفرمایان چگونه باید از نیروی تحت پوشش خود حمایت کنند تا وی بتواند از این کارت ها استفاده کند و حتی اینکه آیا کارفرمایان اساسا راضی به افزایش تعهدات خود در قبال نیروی کار می شوند و یا خیر؟ نیز مواردی بوده است که طراحان باید قبل از تصویب و علنی کردن ایده، راجع به آن بررسی های کاملی را انجام می دادند.

نکته آخر اینکه امروز کارگران پس از ۲۰ ماه از علنی شدن مصوبه شورای عالی اشتغال نه تنها امیدی به استفاده از این امکان و افزایش قدرت خرید خود ندارند، بلکه به نظر می رسد ناپختگی و کارشناسی نشدن مصوبه واگذاری کارت اعتباری خرید نیز همچنان باقی مانده است.

به عبارتی دیگر، طرحی ابتدا به جای اینکه وارد سیکل کارشناسی و تامین ملزومات شود راه تصویب در شورای عالی اشتغال را به سرعت پیمود. نتیجه اینکه ۲۰ ماه گذشت، خبری از اجرای مصوبه نشد.

مهر

 

    نظرات