مرحله پنجم بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در کشور/ ورود ۷۰ دستگاه ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی 

مرحله پنجم بهره برداری از ناوگان جدید ریلی در کشور/ ورود ۷۰ دستگاه ناوگان تولید داخل به شبکه ریلی 

با بهره برداری از این ۷۰ دستگاه ناوگان ریلی، در مجموع امسال ۳۲۹ دستگاه انواع ناوگان (لکوموتیو، واگن باری و مسافری) به ارزش ۵۶۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری وارد شبکه ریلی کشور شدند. با برنامه‌ریزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و در راستای توسعه ناوگان ریلی سال گذشته در سه مرحله ۷۷۸ دستگاه ناوگان ریلی شامل لکوموتیو، واگن مسافری و باری به ارزش ۱۲۷۰ میلیارد تومان وارد خطوط ریلی کشور شدند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات