اعلام آمادگی شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان در خصوص ارائه نقشه و اطلاعات مکانی

اعلام آمادگی شرکت فن آوران اطلاعات پیشخوان ایرانیان در خصوص ارائه نقشه و اطلاعات مکانی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات