برگزاری دوره های آموزشی آنلاین کوتاه مدت اقتصادی /دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز

برگزاری دوره های آموزشی آنلاین کوتاه مدت اقتصادی /دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات