اطلاعیه در خصوص لزوم هماهنگی امور فنی با مجری ذیصلاح پروژه

اطلاعیه در خصوص لزوم هماهنگی امور فنی با مجری ذیصلاح پروژه

قابل توجه مهندسان ناظر پروژه هایی که مجری ذیصلاح دارند. به اطلاع می رساند بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در تبصره ذیل ماده ۵ قرارداد همسان نظارت بر اجرای ساختمان نیز تصریح شده است، تمام تعهدات فنی و همچنین رعایت کردن موارد مندرج در مجموعه مقررات ملی ساختمان و ماده ۵ قرارداد موصوف، بر عهده مجری ذیصلاح است. درنتیجه هرگونه هماهنگی های ناظران در موارد فنی، الزاما باید از طریق مجری ذیصلاح پروژه صورت گیرد. در همین راستا صورتجلسه بازدید محل اجرای پروژه برای دریافت حق الزحمه نظارت پروژه باید با حضور مجری تنظیم شودو به امضای ایشان برسد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات