به منظور انجام تعمیرات اساسی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

به منظور انجام تعمیرات اساسی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات