به منظور انجام تعمیرات اساسی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

به منظور انجام تعمیرات اساسی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه شهید رجایی از مدار تولید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات