اجراي طرح توسعه و بهسازي 152 ايستگاه توزيع برق در ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع برق سمنان، معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع برق سمنان از عمليات احداث و بهسازي 152 ايستگاه هوائي و زميني توزيع برق در استان خبر داد.
رضا علي اصغري با بيان اين كه براي تغذيه برق مشتركان جديد، از ابتداي امسال تاكنون 71 ايستگاه هوائي و يك دستگاه پست زميني توزيع برق احداث و بهره برداري شده گفت: طرح بهينه سازي 80 دستگاه پست هوائي و زميني توزيع برق به منظور استمرار خدمات دهي به مشتركان، اجرائي شده است.
وي با بيان اين كه عمليات توسعه 16هزار و200 متر شبكه فشار متوسط هوائي و زميني از جمله اقدامات واحدهاي اجرائي اين شركت است افزود: براي پايداري خطوط برق رساني، عمليات اصلاح پنج هزار و 600 متر شبكه 20كيلوولت هوائي و زمينـي، از ديگـر فعاليـت هاي صـورت گرفته مديريـت هاي تـوزيع بـرق در شهـرستان هاي استان محسوب مي شود.
وي با اظهار اين كه طرح احداث 19 هزار و 500 متر شبكه فشار ضعيف هوائي و زميني، در راستاي تامين برق مشتركان به اجرا در آمده تصريح كرد: با هدف خدمات دهي مستمر و ارتقاي ضريب اطمينان شبكه ، بهسازي 20 هزار و 600 متر شبكه فشار ضعيف هوائي و زميني اجرائي گشته است
علي اصغري با عنوان اين كه 344 دستگاه سرچراغ جديد در سامانه روشنائي معابر استان نصب شده خاطرنشان كرد: به منظور اجراي طرح هاي توسعه اي مورد اشاره، مبلغ 135 ميليارد و 554 ميليون ريال اعتبار صرف گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات