چالش های منطقه ۲۲ ادامه دار خواهد بود

امانی با تاکید بر مصوبات متعدد شورای عالی شهرسازی و معماری برای اتخاذ رویکرد TOD در برنامه ریزی شهری، ادامه داد: متاسفانه شاهد رشد افقی شهر تهران در سمت غرب هستیم این نوع از توسعه هزینه‌های سنگینی در حوزه انتقال زیرساخت‌ها و توسعه حمل و نقل عمومی به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات