انتقاد از شیوع برج سازی در منطقه ۲۲

به گزارش اخبار ساختمان، ناهید خداکرمی در جلسه شورای شهر تهران پس از استماع گزارش شورایاری منطقه ۲۲ با بیان این که یکی از مناطقی که هنگام عبور از آن آه از نهاد همه بلند می‌شود منطقه ۲۲ است، افزود: چرا که برج‌های وزارت خانه‌های بهداشت، نیرو و غیره در آن ساخته می‌شود و این در حالی است که باید افسوس بخوریم که چه زمانی آینده نگری در معماری از دست رفت؟!.وی با بیان این که منطقه ۲۲ به مجموعه برج‌ها تبدیل شده گفت: برخی از مشکلات اعلامی از سوی شورایاری منطقه ۲۲ مثل نبود مدارس و درمانگاه‌های دولتی در حوزه اختیارات مدیران شهری نیست و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که شورایاران یک مدل مشارکتی ارائه کنند تا براساس آن بتوان از سایر دستگاه‌ها نیزمطالبه کرد..ایسنا

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات