ساختمان کفش ملی حال خوبی ندارد

ساختمان کفش ملی حال خوبی ندارد

اما داستان بنای قدیمی این ساختمان را به سال ۱۳۱۲ مربوط می‌دانند، وقتی که این بنا ساخته شد و از دهه ۳۰ وقتی رحیم ایروانی کفش ملی را در کشور پایه‌ریزی کرد در این بنا مستقر شدند تا امروز که از آن به عنوان یکی از ساختمان‌های خطرساز در محدوده بازار تهران یاد می‌کنند. بازسازی قدیمی‌ترین ساختمان «کفش ملی» را به دی ماه سال ۱۳۹۷ مربوط می‌دانند، وقتی که علی‌محمد سعادتی - شهردار منطقه ۱۲ تهران - از بازسازی این بنای تاریخی خبر داده و تاکید کرده بود: «اگر ساختمان‌های این چنینی مقاوم‌سازی نشوند باید شاهد تخریب تک تک آن‌ها باشیم. باز هم در ۳۱ شهریور سال گذشته بار دیگر رسانه‌ها از وضعیت نامناسب این بنای تاریخی خبر دادند و نوشتند «شهرداری بخشی از ساختمان را مرمت کرد اما مالکان این بنای قدیمی هنوز برای بازسازی به توافق نرسیده‌اند.»

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات