نقش ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشرفت پروژه کمربندی پاکدشت / افزایش سرعت متوسط سفر در حمل و نقل باری مسیر با تکمیل کمربندی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات