آگهی مناقصه انتخاب نرم افزار مالی و منابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

آگهی مناقصه انتخاب نرم افزار مالی و منابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

آگهی مناقصه انتخاب نرم افزار مالی ومنابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در نظر دارد خدمات نرم افزاری مالی و منابع انسانی سازمان را از طریق مناقصه به شرکت های معتبر نرم افزاری واگذار نماید.


لذا علاقمندان دارای شرایط می توانند جهت شرکت در این مناقصه با دریافت اسناد مربوطه از طریق لینک پیوست، مطابق جدول زمانبندی ذیل، پس از تکمیل اسناد، حداکثر تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ جهت تحویل پاکات پیشنهاد به واحد اداری سازمان به آدرس میدان طالقانی بلوار تعاون – خیابان فرهنگ –روبه روی تربیت ۲- طبقه ۲ تحویل نمایند .جدول زمانبندی مناقصه بیمهجهت دریافت اسناد مناقصه لطفا کلیک نمایید

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات