فراخوان اعلام آمادگی مهندسان برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی

فراخوان اعلام آمادگی مهندسان برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی

در راستای اجرا و نهادینه شدن ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و وفق بند ۹-۴-۳ مقررات ملی ساختمان(مبحث دوم)، برای تسهیل و کمک به مجریان ذیصلاح، به اطلاع مهندسان رشته های معماری و عمران می رساند در صورت داشتن شرایط زیر و تمایل برای فعالیت به عنوان مسئول کارگاه ساختمانی در مرکز استان، درخواست کتبی خود را بر اساس فرم پیوست، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ به واحد امور مجریان سازمان تسلیم نمایند.

۱-داشتن پروانه اشتغال مهندسی معتبر در اجرای ساختمان، با صلاحیت پایه ۱ یا ۲
۲-نداشتن تعهد نظارتی بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ یا تعهد به تعیین تکلیف این قبیل کارها
۳-نداشتن اشتغال به شغل دیگر(مبنا استعلام سوابق بیمه ای خواهد بود)
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات