مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۸ تبریز

مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۸ تبریز

واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت  ۰۰ : ۱۲ مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت ۰۰: ۱۲ روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه ۸ تحویل نمایند.

عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
۱ تکمیل بهسازی و کفسازی بازار کاغذ فروشان، گونی فروشان، سراجان و محدوده بازار تبریز(نوبت دوم) ۴/۸۵۰/۰۰۰۰۰۰ ۲۴۲/۵۰۰/۰۰۰ پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
۲ احداث پیاده رو و ساماندهی معبر پست خانه (کوچه پاساژ) (نوبت دوم) ۶/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
۳ کفسازی ومحوطه سازی میدان شهید بهشتی ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند
۴ ساماندهی خانه کلکته چی (فاز یک) (نوبت دوم) ۳/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۲/۵۰۰/۰۰۰ پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و باند یا مرمت بناهای تاریخی یا پایه ۳ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی

- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت ۱۳/۳۰ روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- هیچ کدام از اعضای (اصلی- علی البدل) شرکت نباید مشمول قانون ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی باشند. - سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات