جایگاه اختصاصی سوخت اتوبوسرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به ...

جایگاه اختصاصی سوخت اتوبوسرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات