اولویت مناسب سازی پیاده روها برای توانیابان جسمی و حرکتی، خیابان های ...

اولویت مناسب سازی پیاده روها برای توانیابان جسمی و حرکتی، خیابان های ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات