پایش روند بی خطر سازی پسماندهای عفونی بیمارستان های استان اردبیل

پایش روند بی خطر سازی پسماندهای عفونی بیمارستان های استان اردبیلبه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست اردبیل؛ معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: بر اساس آخرین پایش صورت گرفته از روند بی¬خطرسازی پسماندهای عفونی بیمارستان¬های استان در شهریور ماه سال جاری، کلیه سیستم¬های بی¬خطرساز این مراکز فعال بوده و کارشناسان محیط-زیست از طریق نمونه¬برداری بر روند صحیح بی¬خطرسازی پسماندهای عفونی نظارت می¬شود.

رامین جمشیدی افزود: با توجه به آنالیزهای انجام یافته بر روی نمونه¬برداری پسماند عفونی بیمارستان¬ها و بررسی گزارش آزمون طرح خوداظهاری، پارامترهای مورد سنجش در اکثر بیمارستان¬ها مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط¬زیست است.

وی گفت: تنها در یک مورد از بیمارستان¬های شهر اردبیل نتایج مثبت و غیراستاندارد به دست آمد که در این خصوص اخطاریه زیست¬محیطی به بیمارستان مزبور جهت رفع آلودگی و اصلاح پروسه بی¬خطرسازی صادر شد.

جمشیدی خاطر نشان کرد: بی¬خطرسازی پسماندهای عفونی در شرایط انتشار ویروس کرونا بویژه در بیمارستان¬های پذیرنده بیماران مبتلا به این ویروس از اهمیت زیادی برخوردار می¬باشد و متولیان امر موظف به کالیبراسیون دستگاههای بی¬خطرساز و تکمیل فرآیند بی¬خطرسازی مطابق استانداردهای زیست¬محیطی هستند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات