نیکزاد و دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما

نیکزاد و دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت های هواپیمایی پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی قیمت بلیت را به شرط افزایش کیفیت خدمات و پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به دولت دادند در غیراینصورت دلیلی برای افزایش قیمت بلیت وجود نداشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص الزام شرکت های هواپیمایی برای خرید نقدی سوخت، اظهارداشت: شرکت های هواپیمایی پس از هدفمندی یارانه ها در جلسه ای اعلام کردند که اگر قیمت بلیت هواپیما ۱۷ درصد افزایش یابد کیفیت خدمات را افزایش می دهیم و پول سوخت را هم با قیمت ۴۰۰ تومان می پردازیم.

وی با بیان اینکه ابتدا ۱۴ درصد مجوز دادیم اما کافی نبود، افزود: براساس درخواست شرکت های هواپیمایی، قیمت بلیت در مسیرهای پروازی با مسافران کمتر، ۱۰ درصد و در مسیرهای پروازی با مسافران بیشتر ۱۸ درصد گرانتر شد، بنابراین متوسط افزایش قیمت بلیت به ۱۶٫۵ تا ۱۷ درصد رسید تا مشکلات افزایش هزینه های شرکت های هواپیمایی برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از زمانیکه اجازه فروش بلیت گران به شرکت های هواپیمایی داده شد قرار شد تا پول سوخت را با قیمت ۴۰۰ تومان به شرکت نفت بپردازند.

نیکزاد با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی باید بدهی خود را با شرکت نفت تسویه کنند، اظهار داشت: میزان افزایش بلیت هواپیما و پرداخت بدهی شرکت نفت بنا به درخواست شرکت های هواپیمایی بوده است و آنها به دولت اعلام کردند که تا قبل از افزایش قیمت بلیت، سوخت ۱۰۰ تومان محاسبه شود و پس از گرانی بصورت ۱۴ درصد پرداخت شود و رقم ۱۷ درصد پوشش هزینه ها را می دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر شرکت های هواپیمایی در تسویه هزینه سوخت مشکل دارند و از سویی در کیفیت خدمات دهی هم تغییری ایجاد نشده است پس چرا بلیت هواپیما را گران کردیم، افزود: شرکت های هواپیمایی به دولت پیشنهاد دادند که افزایش ۱۷درصدی قیمت بلیت هواپیما می تواند هزینه های ناشی از افزایش قیمت سوخت از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان را پوشش دهد بنابراین دولت هم مجوز افزایش قیمت بلیت را داد.

 

 

    نظرات