آغاز عملیات پی کنی و احداث دیواره ی سنگی ملاتی و کف بند در رودخانه...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات