کاهش ۳ درصدی مصرف آب در شهرهای بزرگ کشور

کاهش ۳ درصدی مصرف آب در شهرهای بزرگ کشور

http://www.bananews.ir/مصرف آب شهرهای بزرگ کشور در هفته دوم آبان ماه سال جاری ۳٫۶۵ درصد کاهش یافت و به ۷۹ میلیون و ۳۶۲ هزار متر مکعب رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، در هفته دوم آبان ماه جاری مصرف آب شهرهای بزرگ ایران با ۳/۶۵ درصد کاهش در مقایسه با هفته پیش از آن به ۷۹ میلیون و ۳۶۲ هزار مترمکعب رسید.

بر پایه این گزارش، مصرف آب در شهرهای کرمانشاه، کرمان و ایلام در هفته مورد بررسی به ترتیب ۲ میلیون و ۴۸۶ هزار متر مکعب، ۱ میلیون و ۲۲۵ هزار مترمکعب و ۵۵۷ هزار مترمکعب گزارش شده است.

همچنین در هفته گذشته مصرف آب شهروندان قم، زاهدان، اراک، یزد و کرج به ترتیب ۱۲/۱، ۲، ۵/۵۳، ۷/۳ و ۴/۶۳ درصد کاهش یافت. در نقطه مقابل، مصرف آب شهروندان اهواز، آبادان، همدان، گرگان و بوشهر نیز به ترتیب ۲/۹، ۰/۷۰، ۰/۶۰ ، ۰/۴۰ و ۰/۱۱ درصد افزایش یافت.

مصرف آب شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز در هفته دوم آبان ماه به ترتیب ۴ میلیون و ۴۹۷ هزار مترمکعب، ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار مترمکعب، ۳ میلیون و ۸۸۱ هزار مترمکعب و ۶ میلیون و ۱۸۸ هزار مترمکعب اعلام شده است.

گفتنی است، در هفته گذشته مصرف آب شهروندان تهران، بندرعباس و ایلام به ترتیب ۴/۵۰، ۱/۷۶و ۰/۸۹ درصد کاهش یافت. مصرف آب شهرهای تهران، بندرعباس و ایلام در هفته گذشته به ترتیب ۲۹ میلیون و ۷۸۹ هزار مترمکعب، ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار مترمکعب و ۵۵۷ هزار مترمکعب اعلام شده است.

 

    نظرات