آغاز عملیات حفاری چاه های پیزومتر دشت تهران - شهریار

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از آغاز عملیات حفاری چاه های پیزومتر دشت تهران-شهریار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت بهره‌برداری از منابع آبی سطحی و زیرزمینی و تصمیم‌گیری در راستای توسعه و یا کاهش مصارف، امکان احداث هرگونه سازه آبی با هدف بهره‌برداری بیشتر و همچنین تعیین میزان بهره‌برداری بهینه و مصرف در بخش‌های مختلف، نیازمند اطلاعات مناسب و کافی از کمیت و کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی  است.

وی ادامه داد: از آن جایی که شبکه‌های موجود پایش کمی منابع آب زیرزمینی در محدوده شرکت آب منطقه‌ای تهران، در سال‌های گذشته متناسب با وضعیت آن زمان انتخاب شده، لذا تکمیل این شبکه به علت تغییر در وضعیت آبخوان و افت سطح آب زیرزمینی و همچنین از بین رفتن و فرسودگی لوله جدار تعدادی از چاه ها، اجتناب ناپذیر است .

خانیکی با اشاره به اینکه در این راستا در سال ۹۹-۹۸  از محل طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی پروژه عملیات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر دشتهای تهران- شهریار و فشافویه تعریف شد، تصریح کرد:  پس از انجام  تشریفات و فرآیند قانونی مربوطه و ابلاغ قرارداد از محل اعتبارات پروژه های عمرانی، انجام عملیات حفاری اولین چاه پیزومتر در سال جاری درشهرستان شهریار– ملارد در اراضی خوشنام آغاز گردید و امیدواریم در سال جاری بتوانیم تعدادی از چاه های پیزومتری جدید را وارد شبکه سنجش سطح آب زیرزمینی آبخوان های استان نماییم.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت در پایان  با تاکید بر لزوم پایش کمی سطح آب زیرزمینی آبخوان ها با استفاده از اندازه گیری سطح آب پیزومتر ها خاطر نشان کرد: در حال حاضر سطح آب زیرزمینی در آبخوان های استان تهران با استفاده از شبکه سنجش پیزومتر ها که شامل ۲۵۰ حلقه چاه مشاهده ای می باشد، به طور ماهیانه و مستمر کنترل و ارزیابی می گردد و هیدروگراف معرف کمی در تعداد ۸ آبخوان استان نیز  به صورت ماهیانه تهیه و بروز رسانی می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات