جمع آوری یک دستگاه پمپاژ غیرمجاز در اراضی روستای شیوه شهرستان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای حفاظت ازمنابع آب و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز یک مورد پمپاژ غیر مجاز در اراضی روستای شیوه شهرستان ایجرود جمع آوری گردید.

مهندس منوچهر محمدی، مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود با بیان این مطلب افزود: پیرو شناسایی پمپاژ غیر مجاز با اخذ دستور قضایی و هماهنگی با نیروی انتظامی و پیمانکار پمپاژ غیر مجاز جمع آوری و منصوبات و موتور پمپ به انبار امور آب انتقال یافت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات