اتمام عملیات بازسازی قطعات داغ نیروگاه ری همزمان با آغاز تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده

اتمام عملیات بازسازی قطعات داغ نیروگاه ری همزمان با آغاز تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات