اتمام عملیات بازسازی قطعات داغ نیروگاه ری همزمان با آغاز تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده

اتمام عملیات بازسازی قطعات داغ نیروگاه ری همزمان با آغاز تعمیرات پیشگیرانه و برنامه ریزی شده

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات