بازدید جناب آقای مهندس پیشاهنگ از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

بازدید جناب آقای مهندس پیشاهنگ از شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات