تولید نیروگاه فارس به بیش از 2.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید

تولید نیروگاه فارس به بیش از 2.6 میلیارد کیلووات ساعت رسید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات