بازدید معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی از نیروگاه شهید مفتح

بازدید معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی از نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات