بازدید معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی از نیروگاه شهید مفتح

بازدید معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی از نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات