لایروبی و ساماندهی 1000 کیلومتر از رودخانه های استان در...

لایروبی و ساماندهی 1000 کیلومتر از رودخانه های استان در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران مهندس داودیان معاون طرح و توسعه و عضو هیات مدیره آب منطقه ای مازندران با اعلام این مطلب گفت:

از ابتدای سال 98 تاکنون 300 کیلومتر از رودخانه های مازندران لایروبی و ساماندهی ، 3500 متر دیواره حفاظتی و 10 سازه تثبیت بستر احداث شد و در این مدت بیش از 100 هکتار بستر متصرفی آزاد و 200 کیلومتر تعیین حریم شد.

وی افزود : لایروبی و ساماندهی 1000 کیلومتر از رودخانه های استان در اولویت برنامه های این شرکت قراردارد که امیدواریم بتوانیم در یک برنامه پنج ساله بخش عمده آن را به سرانجام برسانیم .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات