نکات کلیدی در تنظیم اجاره‌ نامه خانه

برای ثبت قرارداد رسمی ابتدا باید به بنگاه معاملاتی مراجعه کرد و ضمن دریافت قولنامه‌ای کامل و معتبر، آن را به دفتر ثبت‌اسناد ارائه داد؛ همچنین قولنامه نیز به برگه‌ای گفته می‌شود که از پیش نوشته‌ شده و از طریق اتحادیه در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است. چنانچه مدت‌ زمان اجاره‌ نامه به پایان برسد ولی مستاجر ملک مورد اجاره را به صاحب‌خانه تحویل ندهد؛ موجر برای مدت مذبور می‌تواند اجرت‌ المثل دریافت کند. * چنانچه مستاجر از ملک مورد اجاره استفاده دیگری کند؛ موجر حق فسخ اجاره‌نامه را دارد. به‌عنوان‌مثال اگر در تنظیم قرارداد اجاره‌نامه خانه، استفاده ازملک فقط به‌عنوان واحد مسکونی ذکر شده باشد، مستاجر نمی‌تواند از ملک به‌عنوان دفتر کار استفاده کند. * پس از پایان عقد قرارداد مستاجر موظف است ملک را به موجر صحیح و سالم تحویل دهد در غیر این صورت شامل حال ضرر و زیان می‌شود. * در صورتی‌که تنظیم قرارداد اجاره‌نامه خانه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات