ایجاد موسسه فرهنگی هنری فارسی زبانان(آیتا) گامی در راستای ایجاد پیوند ...

ایجاد موسسه فرهنگی هنری فارسی زبانان(آیتا) گامی در راستای ایجاد پیوند ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات