تبدیل شهر مشهد به مقری برای فعالان فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان

تبدیل شهر مشهد به مقری برای فعالان فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات