بارگذاری آئین نامه های اجرایی مرتبط با بسته های تشویقی تا پایان ...

بارگذاری آئین نامه های اجرایی مرتبط با بسته های تشویقی تا پایان ...

بارگذاری آئین نامه های اجرایی مرتبط با بسته های تشویقی تا پایان شهریور در سیستم شهرسازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، قربانعلی شیرازی با بیان این خبر اظهار کرد: مسئولیت اصلی اجرایی کردن بسته مشوق های بازآفرینی، نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده بر عهده حوزه شهرسازی است.
وی افزود: برای اجرایی شدن این بسته مشوق ها در حال آماده کردن آئین نامه اجرایی هستیم تا آن را در سیستم های یکپارچه شهرسازی بارگذاری کنیم.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد بیان کرد: با سیستمی شدن آئین نامه های اجرایی برخی از ابهاماتی که برای کارشناسان وجود دارد به صورت خودکار برطرف و کار با شفافیت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد و مردم دسترسی راحت تری به خدمات و مشوق های ارائه شده خواهند داشت.
شیرازی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که برای استفاده آسان مردم از مشوق ها جهت باز آفرینی بافت های فرسوده در دستور کار قرار دارد، ایجاد دسترسی مستقیم برای مالکان جهت ثبت درخواست است که این کار ظرف سه ماه آینده انجام می شود.
وی اضافه کرد: با این کارشهروندانی که تمایل به مراجعه به دفاتر تسهیل گری ندارند می توانند به صورت مستقیم از طریق سیستم های یکپارچه شهرسازی اقدام به ثبت درخواست جهت استفاده از مشوق های در نظر گرفته شده برای نوسازی و یا بازسازی ملک خود کنند.
مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در حوزه بازآفرینی شهری در مجموع تجربه کمی در کشور و مشهد وجود دارد، گفت: اما با این حال معتقدیم، اجرایی شدن بسته های تشویقی می تواند تاثیر بسیار خوبی در نوسازی و بازسای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری داشته باشد و به عنوان یک الگو در کشور مطرح شود.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات