رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد: ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به تصویب وزیر راه رسید

به امضای تفاهم‌نامه همکاری که هفته گذشته با سازمان نقشه‌برداری به امضا رسید، اشاره کرد و گفت: بند ض ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت بحران، مسئولیت‌هایی را برعهده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نهاده است که این مسئولیت‌ها در تعامل و همکاری با سازمان‌های دیگر از جمله سازمان زمین‌شناسی، سازمان نقشه‌برداری، پژوهشگاه زلزله و دانشگاه‌ها و با تامین مالی سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران، انجام و پیگیری می‌شود. شکرچی‌زاده تصریح کرد: هماهنگی هایی از طریق سازمان مدیریت بحران انجام شده تا تفاهم نامه هایی با تک تک دستگاه‌ها به امضا برسد و از امکانات و توانمندی‌های سازمان‌های مرتبط استفاده شود تا بندهای بند ض ماده ۱۴ قانون جدید مدیریت بحران، عملیات و اجرایی شود. همچنین در موضوعات مرتبط با مسیر کانال‌ها و قنات‌ها که می‌تواند در شرایطی به فروریزش منجر شود، تعامل تخصصی بین همکاران مرکز و همکاران نقشه برداری بسیار می‌تواند تاثیرگذار باشد تا مرکز ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات