با رویکرد کاهش هزینه ها در نیروگاه شهید رجایی انجام می شود؛ تامین قطعات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های داخلی

با رویکرد کاهش هزینه ها در نیروگاه شهید رجایی انجام می شود؛ تامین قطعات مورد نیاز با استفاده از ظرفیت های داخلی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات