تقدیر و تشکر استاندار مرکزی از مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شازند

تقدیر و تشکر استاندار مرکزی از مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شازند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات