مجري طرح برق اميد منصوب شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، باصدور حكمي توسط مهندس محمدحسن متولي زاده  مديرعامل توانير ،مجري طرح برق اميد منصوب شد.

با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير، مهندس غلامعلي رخشاني مهر به عنوان مجري طرح برق اميد منصوب شد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات