رفع حالت خطرناك نقض حريم خط 132 كيلوولت زنبق- 230 شمال ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي يزد، حميد زارع مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات اين شركت با اعلام خبر فوق، ساخت و سازهاي غير اصولي، غير متعارف و بدون مجوز در محدوده حريم شبكه هاي انتقال و فوق توزيع را از مشكلات دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات برق منطقه اي يزد دانست و تاكيد كرد: با توجه به خطرات و مشكلات ناشي از تجاوز به حريم خطوط و لزوم رعايت اين حريم و همچنين وجود ضابطه قانوني مبني بر الزام به رفع تجاوز به تأسيسات برق، پيگيري رفع تجاوز و طرح شكايت عليه متجاوزان را تا زمان رفع نقض و آزادسازي حريم شبكه در دستور كار قرار دارد.
همچنين رضا سامعي رييس گروه حقوقي شركت برق منطقه اي يزد و كارشناس حقوقي اين پرونده گفت: از سوي معاونت بهره برداري شركت، يك مورد تجاوز به حريم خط 132 كيلوولت زنبق- 230 شمال به شكل ساخت سوله كارگاهي در زير شبكه و مجاورت دكل برق گزارش شد كه اقدامات قضايي مبني بر اعلام شكايت و پيگيريهاي بعدي انجام شد.
وي تصريح كرد: گام اول پيگيري در اين پرونده شامل تعطيلي كار و جلوگيري از ادامه عمليات ساختماني و گام دوم توجيه مالك نسبت به خطرات جاني و مالي اين اقدام و لزوم رعايت حريم خطوط برق بوده است.
رييس گروه حقوقي شركت برق منطقه اي يزد همچنين جمع آوري سقف سوله احداثي و رفع حالت خطرناك ايجاد شده را نتيجه عملكرد خوب و تعامل سازنده و همچنين توجيه مالك نسبت به تبعات اين اقدام دانست و افزود: مالك در مراجع قضايي و انتظامي متعهد شد تا آهن آلات و ديوارهاي ساخته شده را نيز به طور كامل جمع آوري كند.
گفتني است، پس از سه نوبت ارسال اخطار از سوي معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي يزد به مالكان، در صورت عدم رفع تجاوز ، مراتب جهت اقدام قضايي به دفتر حقوقي اين شركت ارجاع مي شود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات