مدیر کل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران از مدیر عامل...

مدیر کل روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران از مدیر عامل...

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال لوح تقدیری از زحمات مهندس ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین در راستای گسترش طرح سواد آبی در استان قزوین تقدیر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای قزوین در متن این تقدیر نامه که به امضاء جناب آقای اسکویی مدیرکل روابط عمومی  و اموربین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران رسیده، آمده است:
جناب آقای مهندس ملکی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین
ارتقای آگاهی های عمومی و ظرفیت زیرساخت های لازم برای تحقق توسعه ی آبی در کشور است. بر این اساس از تلاش ها و ابتکارات ارزشمند جنابعالی و کلیه همکاران آن شرکت بویژه در سنگر روابط عمومی در پیشبرد

طرح های گسترش سواد آبی در طی سال تحصیلی 98-1399
{طرح ملی دانش آموزش نجات آب(داناب)و
پشتیبانی از تدریس درس اول کتاب انسان و محیط زیست (آب؛سرچشمه زندگی)}

تقدیر بعمل آورده؛ تداوم توفیقات و گشودن پنجره هایی نو به سوی آینده ای بهتر از این طریق را برای جنابعالی آرزو می نماید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات