140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان...

140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی از نصب 140 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی استان اردبیل در 6 ماهه اول سال جاری خبر داد.

مهندس داور بستام با اشاره به اینکه در مردادماه سال جاری 30 دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه‌های کشاورزی دارای اضافه برداشت در سطح استان نصب شده است، گفت: با این اقدام مجموع کنتورهای هوشمند حجمی نصب شده در سطح استان طی سال جاری به 140 دستگاه رسید .

وی نصب کنتور هوشمند را یکی از پروژه‌های 15‌گانه طرح احیا و تعادل بخشی عنوان کرد و افزود: با نصب 140دستگاه کنتور هوشمند در سطح استان و کنترل و نظارت بر آنها حدود 3.9 میلیون متر مکعب از اضافه برداشت آب جلوگیری به‌عمل خواهد آمد .

مهندس بستام تصریح کرد: نصب کنتورهای هوشمند روی همه چاه‌های کشاورزی در سطح استان از برنامه‌های جدی این شرکت است و این امر سهم بسزایی را در کنترل مصارف آبی و مدیریت آن برای بهبود وضعیت آبخوان دارد .

نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل همچنین از انسداد26حلقه چاه با صرفه‌جویی 0.7 میلیون متر مکعب آب از اول سال جاری تاکنون خبر داد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات